Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Przemoc w rodzinie

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak

Co to jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działania, bądź też zaniechania jakich dopuszcza się osoba, wobec innej bliskiej sobie osoby, wspólnie zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Mogą to być działania mające na celu zmuszanie kogoś do zachowań wbrew woli, narażające na utratę zdrowia lub życia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną. Działania te powodują szkody na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym, a także wywołują krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Osobą doświadczającą przemocy w rodzinie może być dziecko, współmałżonek, partner, osoba z niepełnosprawnością, osoba starsza.

 

Przemoc fizyczna to naruszenie nietykalności fizycznej np. popychanie, spoliczkowanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szczypanie, kopanie, przyduszanie, bicie, parzenie, porzucanie           w niebezpieczniej okolicy, przetrzymywanie i inne…


Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej np. groźby, ośmieszanie, krytykowanie, wyzwiska, izolacja, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, upokarzanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie, wmawianie choroby psychicznej i inne…


Przemoc seksualna to naruszenie intymności np. zmuszenie do obcowania płciowego, wymuszanie nieakceptowalnych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu                     z osobami trzecimi i inne…


Przemoc ekonomiczna to odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie lub ograniczanie podjęcia pracy i inne…


Zaniedbywanie to niewypełnianie obowiązku opieki ze strony osób bliskich np. brak pomocy w chorobie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia i inne…

 

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie to zgłoś się do nas po pomoc.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to możesz anonimowo - telefonicznie powiedzieć o tym, byśmy mogli pomóc osobie lub rodzinie.