Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

 

 

 

 

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

DO  PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KONECKU

 • Kształcimy bezpłatnie!
 • Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną!
 • Dla wszystkich uzdolnionych dzieci z terenu powiatu aleksandrowskiego i okolic!

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Sztuki odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  • rozwija zdolności artystyczne uczniów, umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w Szkołach Muzycznych II stopnia oraz Liceach Muzycznych;
  • przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się w czerwcu następnego roku (szkoła realizuje przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacyjne).
 2. Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
 3. Nauka w Szkole odbywa się w dwóch cyklach nauczania:
  – sześcioletni cykl nauczania – grupy wiekowe młodsze (uczniowie w wieku od 6 do 9 lat);
  – czteroletni cykl nauczania – grupy wiekowe starsze (uczniowie w wieku powyżej 10 lat do 16 lat).
 4. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

 

BADANIE PREDYSPOZYCJI DZIECKA odbędzie się 27 CZERWCA 2020 R. w siedzibie Zespołu Szkół w Konecku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 CZERWCA 2020 R. 

Dokumenty do pobrania:  PODANIE O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KONECKU lub w Urzędzie Gminy w Konecku, pokój nr 15.

Dokumenty należy składać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Konecku (pokój nr 15);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Konecku
  Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck, z dopiskiem „Szkoła Muzyczna”;
 • drogą elektroniczną: ugkoneck@koneck.eu.

 

Wszelkich informacji udziela p. Anna Żak – tel. 54 2722302 w. 16, 531462118 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) lub e-mail: ugkoneck@koneck.eu