Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 160412 C Kruszynek-Kolonia Kruszynek km 0+000,00-1+478,50

Data ogłoszenia:
2016-04-18
Termin składania ofert:
2016-05-12 11:00
Oferty:
1. Oferent -
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza Oferta Nr 1
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-05-12
2. Oferent -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław Oferta N r 2
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-05-12
3. Oferent -
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Oferta Nr 3
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-05-12
4. Oferent -
Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM So. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Oferta Nr 4
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-05-12
5. Oferent -
Skańska S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oferta Nr 5
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-05-12
Wybrana oferta:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.ul. Budowlana 38, 88-100 InowrocławOferta N r 2
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę wykonawcy spełniającą wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów przy zastosowaniu przyjętych kryteriów oceny ofert.
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Adam Mickiewicz
dodano do BIP dnia 18-04-2016 15:51:42
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu