Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 160410 C Brzeźno-Młynek-Chromowola na odcinku 320 m

Data ogłoszenia:
2016-06-28
Termin składania ofert:
2016-07-14 12:00
Oferty:
1. Oferent -
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno
Treść:
data wprowadzenia oferty: 2016-07-14
Wybrana oferta:
Zakład Usług Drogowych Marek SmorczyńskiOlsza 3, 88-300 Mogilno
Uzasadnienie wyboru:
Oferent zaproponował najniższą cenę i spełnił wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Adam Mickiewicz
dodano do BIP dnia 28-06-2016 13:24:35
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu