Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

2018

Informacja dotycząca raportu

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Koneck przedstawia Raport o stanie gminy Koneck
za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany będzie podczas sesji Rady Gminy Koneck w dniu
28 maja 2019 r. oraz przeprowadzana będzie nad nim debata zgodnie z art. 28 aa ust. 5 i ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.  

Raport o stanie gminy Koneck za 2018 rok stanowi załącznik do Zarządzenia
Nr 33/2019 Wójta Gminy Koneck z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Koneck za 2018 rok
.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak