Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Sekretarz Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Mariola Rynicka Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:542722302 w. 13
Email:
Obowiązki:

Do zakresu działania i kompetencji sekretarza należy przede wszystkim:

 • organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • kierowanie bieżącą pracą urzędu gminy,
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji przepisów prawa miejscowego (przepisów gminnych), koniecznej w tym względzie dokumentacji oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • zapewnienie obsługi prawnej urzędu gminy,
 • wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, prowadzenie spraw kadrowych pracowników a szczególnie spraw związanych z ich zatrudnieniem, przenoszeniem, zwalnianiem, po uzgodnieniu z wójtem gminy,
 • kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków o renty i emerytury dla pracowników,
 • wydawanie decyzji w sprawach płacowych, w tym nagród jubileuszowych oraz dodatków funkcyjnych i stażowych oraz innych nagród przysługujących pracownikom,
 • kontrola dyscypliny pracy,
 • gospodarka etatami i funduszem płac,
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • organizowanie i prowadzenie kontroli sprawdzającej oraz sprawowanie nadzoru
  nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • zapewnienie prawidłowych warunków przyjmowania interesantów oraz aktualnej informacji na budynku urzędu gminy dotyczącej: czasu pracy urzędu gminy, dni i godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez wójta,
 • zastępowanie wójta gminy w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach z wyjątkiem podpisywania zarządzeń,
 • realizowanie zadań wynikających z przynależności do Pionu Ochrony,
 • uaktualnianie baz zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • pełnienie funkcji zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
1
Jan Kościerzyński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:542722302 w. 11
Email:
[2014-2018] 2
Jan Kościerzyński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:542722302 w. 11
Email:
[2010-2014] 3
Jan Kościerzyński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:542722302 w. 11
Email:
[2006-2010] 4
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność